Đặt bàn tại Opera - Park Hyatt Saigon

Please inform us of the purpose of your visit (birthday, business meeting, etc.)
If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.
All prices shown are subject to 10% government tax and 5% service charge.
If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and / or number of persons, please contact us at +84 28 35202 357
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.