Đặt bàn tại The Lounge

● Please note that it may not always be possible to meet your seating requests
● Lunch set menu is available from 11:00AM to 2:30PM.
● Afternoon tea set is available from 12:00PM to 5:30PM.
● Dinner set menu is available from 5:30PM to 9:30PM.
● Please note that Promotion menu can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
● There is a parking fee of KRW 10,000 per vehicle.

※ Operation Hours
10:00AM - 22:00AM (midnight)

※ Contact : The Lounge +82 2 2016 1205 or Park Hyatt Seoul +82 2 2016 1234
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Do you have any food allergies or dietary restrictions?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.