Đặt bàn tại Pizza 4P's Phan Ke Binh

Pizza 4P's đang trong quá trình triển khai phần mềm đặt bàn mới TableCheck, nên một số chi nhánh khác vẫn đang sử dụng phần mềm cũ Toreta, dẫn đến sự không nhất quán trong giao diện, mong quý khách thông cảm. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào quý khách vui lòng gọi 028 3622 0500 để được hỗ trợ.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.