Đặt bàn tại Pocha Pocha

Please note:

- For a group booking of more than 6 people, please contact the venue directly for a kind assist from the management.
- Each booking will have approximately 90 minutes seating duration, please notify us if you wish to seat longer.
- If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.

Call : 03 9848 1182
Email : contact@pochapocha.com.au

We look forward to have you soon!
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Do you have any special dietary requirements or allergies?
Expected seating duration

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.