Đặt bàn tại Ramen Factry

●If you would like to select multiple courses, please click here
● Thông tin thẻ thanh toán của quý khách sẽ được sử dụng cho việc đặt chỗ.
●Quý khách nhận được một phần nước uống MIỄN PHÍ khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng.
● Khi quý khách tham gia cùng với trẻ em, quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi biết trong ô Ghi chú.
● Khi quý khách đặt chỗ theo nhóm, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp vị trí gần nhau; tuy nhiên trong trường hợp chỗ đã kín, quý khách thông cảm.
● Huỷ đặt chỗ được thực hiện trên hệ thống này. Phí huỷ đặt chỗ được tính như sau*
Trước 7 ngày hoàn 100%
Trước 2-6 ngày hoàn 80%
Trước 1 ngày hoàn 50%
Cùng ngày đặt không hoàn lại
● Chúng tôi không chấp nhận đặt chỗ, thay đổi, hủy bỏ qua điện thoại hoặc e-mail.
● Đối với người lớn đi kèm mà không tham gia gói nào, chúng tôi sẽ phí tham quan (1000 yên).

Yêu cầu

Quý khách đến từ quốc gia nào?
Vui lòng điền vào chữ cái in hoa của quốc gia đó. Ví dụ: (VN cho Việt Nam)
We would gladly offer a free drink if you complete to make the payment now.
Could you please kindly let us know your food restriction if you have any?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.