Đặt bàn tại Ramen Factry

●If you would like to select multiple courses(include Entrance fee), please click here

● Please use this reservation page if you want to cancel your reservation.
Cancellation charge is as follows.
100% on the day

● For adults who just come without experiencing ramen-making, we will charge admission fee (1000 yen).

Yêu cầu

Quý khách đến từ quốc gia nào?
Vui lòng điền vào chữ cái in hoa của quốc gia đó. Ví dụ: (VN cho Việt Nam)
Could you please kindly let us know your food restriction if you have any?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.