Đặt bàn tại Reflections Restaurant

1. Nhà hàng có thể sẽ không hỗ trợ được cho một số yêu cầu về vị trí ngồi cụ thể.

2. Vui lòng thông báo trước cho Nhà hàng nếu Quý khách có bất kỳ dị ứng thực phẩm hay yêu cầu đặc biệt.

3. Yêu cầu đặt cọc đối với các tiệc từ 10 khách trở lên.

4. Các mức giá trên chưa bao gồm 5% Phí Phục vụ và 10% VAT.

5. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Nhân viên Kinh doanh Ẩm Thực qua số (84) 28 3823 4999 hoặc email: culinary@caravellehotel.com.

6. Với tất cả các yêu cầu đặt bàn, nhà hàng sẽ giữ bàn cho quý khách trong vòng 30 phút.
trên 70 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.