Đặt bàn tại Restaurant RYODO

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ If you can not contact us 15 minutes after the reservation time, we may be forced to cancel it, so please be sure to contact us if you will be late.
▶ Please contact the restaurant directly for reservations for more than 4 guests.

☎ Inquiries by phone: 27769285
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.