Đặt bàn tại GINZA Rokkakutei Vin

Nếu đông khách, đó sẽ là hệ thống 2 giờ. Xin lưu ý rằng đặc điểm kỹ thuật chỗ ngồi có thể không đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu bạn không thể liên lạc sau 30 phút đặt phòng, nó có thể được coi là hủy do cần thiết, vì vậy hãy chắc chắn liên hệ với chúng tôi trong trường hợp chậm trễ.い 合 わ Vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng khi đặt chỗ cho hơn 9 người. Mọi thắc mắc qua điện thoại: 03-6263-0971
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.