Đặt bàn tại Sea Underwater Restaurant - Anantara Kihavah Maldives Villas

Gourmet meals under the ocean’s waves in an underwater restaurant.
Journey beneath the water for an unforgettable Maldivian dining experience.

Explore the world’s first underwater wine cellar before you reach a dining room totally surrounded by the sea. Watch sharks, turtles and tropical fish swim by as you savour gourmet dining at its finest.

Impeccably plated Maldivian lobster makes for a special lunch, while pan-seared Japanese wagyu completes a romantic dinner.

INFO: Maldivian & International

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.