Đặt bàn tại Sorairo Kitchen Tenshiba

▶ About reservation
· As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
· If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.

▶ About cancellation
· If there is no contact on the day, 100% cancellation fee will be charged.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.