Đặt bàn tại Wagyu Soregashi

▶Please be aware that seats may not be available upon request.
▶If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more.

Inquiries by phone: 03-6420-3092

*** Reservations of 5 people or more, we can only reserve courses. ***

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.