Đặt bàn tại Szechwan Restaurant Chin Shibuya

[From July 12th to August 31st] Due to the announcement of the state of emergency, the provision of alcoholic beverages will be suspended all day. * The period is subject to change. The business hours are as follows. [Lunch] 11: 30 ~ 14: 00 Last order 15:00 Closed [Dinner] 17: 00 ~ 19: 00 Last order 20:00 Closed We apologize for any inconvenience caused and thank you for your understanding. .. ▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you have any allergies or foods that you are not good at, please fill in the request column. ▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ It is not possible to cancel the course on the day. If you have any changes, please contact us by the day before. ▶ For reservations for 7 people or more, please contact the store directly. ▶ Please contact us by phone to reserve a private room. Inquiries by phone: 03-3463-4001

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.