Đặt bàn tại Sushi Matsugen

◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Reservations for more than 5 people will be received by phone.

【Hours of operation】5:00PM - 11:00PM
【Closed】Sundays and public holidays

Yêu cầu

▶ Do you have any food allergies?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.