Đặt bàn tại Sushi Taro

▶ Please be aware that seats may not be available upon request.
▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly for reservations of 5 people or more.
▶ Please contact the store directly by phone for child visits.

Inquiries by phone: 050-3188-1822

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients or weak ingredients, please enter them.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.