Đặt bàn tại Sushi Yuga (Pickup)

【お知らせ】テイクアウト販売は2020年7月31日で終了いたしました。
たくさんのご予約をいただきありがとうございました。

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.