Xin lỗi

Arima Onsen Suzuran-no-yu・LAMP HOUSE -FINE STEAK & HAMBURG- không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.