Đặt bàn tại Tajimaya Toranomon Hills

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you have any allergies or foods that you are not good at, please fill in the request box. ▶If you cannot contact us after the reservation time is over 30 minutes, we may unavoidably cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶For reservations for more than 9 people, please contact the store directly.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.