Xin lỗi

㊡天満橋コリアンBBQ酒場 屋上ビアガーデン không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.