Đặt bàn tại Tenshinhanten Honten

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you are unable to contact us after 60 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations of 31 people or more. ▶ ︎Please note that 50% will be charged for the previous day's cancellation and 100% will be charged for that day's cancellation.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

About poor foods and allergies

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.