Đặt bàn tại Teppan Baby Shibuya

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you are more than 15 minutes late, we will cancel your reservation.
▶ Please contact the store directly when booking more than 10 people.

-Teppan Baby Shibuya-
TEL:03-6427-9131

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please write.
Please fill in if you have any request.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.