Đặt bàn tại SCALAE - THE THOUSAND KYOTO

◆Please note that we may not be able to accommodate your seating request. ◆Regarding reservation cancellations: 100% cancellation fee will be charged from 2 days before to the day of use. Thank you for your understanding. ◆One message plate can be prepared per group. From the second plate onwards, 600 yen will be charged per plate. *Not available during breakfast hours. *However, reservations must be made by the day before. Reservations on the day cannot be made. *Please write your desired message in the request field. Ex) Happy Birthday 〇〇. Happy Wedding 〇〇&〇〇. *Please limit your message to 20 characters or less. *Please note that we will not be able to prepare a message if you do not include a message.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Please tell us if you have any allergies. If you have answered that you have an allergy, please fill out the allergy entry form via the link on the reservation confirmation screen or in the reservation confirmation email.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.