Đặt bàn tại Toriya Kou

[Notice of change of business hours]
Thank you very much for using Ginza Toriya Sachi on a regular basis.
Due to the cancellation of the measures to prevent the spread of infection in Tokyo,
the business hours will be as follows. 17:00-22:00 (Last order 21:00)

*Please note that business hours may change depending on the situation.
We apologize for any inconvenience this may cause to our customers,
but we appreciate your understanding.

Owner

▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
△▲△▲△▲△▲△ ▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.