Đặt bàn tại TYSONS & COMPANY

【DATE】
Saturday, 6th June 2020 *Take place rain or shine
1st part 11:00-15:00
2nd part 17:00-21:00

【NOTICE】
・Reservation with online payment in advance is required.
・Pets are not allowed for the party.
・We do not have valet parking or bike parking.
・Reservation is not for your seats.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

昨年のTYSONS SUMMER CELEBRATION 2019にもお越しになりましたか?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.