Vista

Powered by

Chính sách đặt chỗ

- Xin lưu ý rằng sau 10 giờ tối, khách hàng từ 21 tuổi trở xuống không được phép vào Vista Bar. - Nếu bạn bị dị ứng thực phẩm, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi tại thời điểm đặt phòng. - Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào như không đặt được chỗ vào thời gian và/hoặc số lượng người bạn yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +971 56 515 7488 - Xin lưu ý rằng địa điểm có cả khu vực trong nhà hút thuốc và không hút thuốc