WASHOKU Soten SOUTEN / The Prince Gallery Tokyo Kioicho