จองที่ร้าน a canto

▶About reservation
· We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.
· As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.

▶About cancellation
· For reservation cancellation of the day, we will receive the full amount of cooking fee for the number reduction, so please be sure to contact us by the previous day.
· If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.

การร้องขอ

Cooking is recommended meal of the day, we will prepare for you.
If you have any difficulties, allergies, etc., please fill in.
In the case of none, please write "None".
次の確定画面に進んだ際に『コンタクトレス決済』のご案内がございます。
利用当日お食事終了後、会計の申出をしなくてもスマートに自動でお支払いを完了させるコンタクトレス決済を標準指定しています。
予約時に登録されたカードで決済され、登録された携帯に詳細が通知されます。

現金払い、別々でお支払い等考えられているお客様はコンタクトレス決済のチェックを外してください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.