จองที่ร้าน Japanese Restaurant Kuriya-Sen - ANA Crowne Plaza Okayama

◆Information about operating facilities◆ Thank you for using ANA Crowne Plaza Okayama on a regular basis. In addition, the hotel operates with the highest priority on the safety and security of customers and employees. Therefore, for the time being, we will change some operating hours at the restaurant. We will continue to take measures to prevent infection, so we appreciate your cooperation. *All restaurants, bars, and banquet halls of our hotel are "COVID-19 countermeasure certified stores" stipulated by Okayama Prefecture. *Please continue to cooperate with the "mask party" when eating and drinking. * Inquiry phone number: 086-898-2284 (10:00 am to 7:00 pm)
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.