จองที่ร้าน Karin Chinese Restaurant - ANA Crowne Plaza Osaka

◆If you would like a private room (5500 yen), please select "Private room (charged)". If the private room is full, please select table seating or change the date.
◆Even if you choose "Private room (charge)", the fee will not be added if you choose "Free private room charge" or "Private room charge included" plan.
◆Private rooms are for course meals only. A la carte and order buffet are available in the hall.
◆Cancellation 3 days prior to the reservation date will be charged 30% of the dining fee, cancellation 2 days prior to the reservation date will be charged 50% of the dining fee, and cancellation on the day of the reservation date will be charged 100% of the dining fee.
◆Please note that the menu and prices are subject to change without notice.
◆We may not be able to meet your request for seat selection.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป