จองที่ร้าน All Day Dining MEM - ANA Crowne Plaza Sapporo

At the hotel, we change business hours and products offered in consideration of the health and safety of our customers and employees. We appreciate your understanding and cooperation. In addition, please note that it may be changed further without notice due to social conditions.
■ We cannot accept changes to the plan after coming to the store for any reason. Please check your plan before making a reservation.
■ There is a cancellation policy for reservations. Cancellation on the day of use will be charged 100%. In addition, for plans that require advance payment by credit card, a 50% charge will be charged for cancellations made 3 days before the reservation date / reduction of the number of people, and 100% for cancellations made 2 days before the reservation date / reduction of the number of people.
■ Menus and prices are subject to change without notice.
■ All photos are images.
■ Signature Dining program has ended. Discounts and benefits are not available.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

คอร์ส

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.