จองที่ร้าน CÉ LA VI TOKYO

■We will guide you on a 120-minute system from the time of your reservation. ■Please note that business hours may change depending on the situation on the day.
■Reservations are only accepted for lunch (11:00~14:00) and dinner (17:00~21:00).
■Reservations are not accepted for use of the cafe/bar, so please come directly to the store.
■Please note that if we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
■We do not accept seat reservations.
■For same-day reservations, we will leave the seat type up to you.
■Please read the cancellation policy regarding cancellation on the day.
13 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

● If you have any allergic ingredients, please enter them. We will respond as much as possible.
* If none, please fill in [None].
お子様がいらっしゃる場合は年齢をお知らせください。
また、ベビーカーのお持ち込みはできかねます事予めご了承ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน