จองที่ร้าน Ginza Teppanyaki Nikuichi Linku

▶Please let us know in advance if you would like to change ingredients on the day, as we may not be able to accommodate your request.
▶A separate 10% service charge will be added to the total bill
▶Menu contents may change depending on stock availability
▶Please note that we may not be able to accommodate your seating request.
▶If we are unable to contact you 30 minutes after your reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late.
▶Children under 12 years old may be accommodated in private rooms only during lunchtime.
▶If you would like a private room, select the private room and then click on the course in the menu column.

Telephone inquiries: 03-6263-0606

การร้องขอ

Do you have any allergies or foods you dislike? I would appreciate it if you could check other and fill in.
Would you like to prepare a special dessert with a message, perfect for birthdays and anniversaries? (+1,500 yen per person) *We will prepare the dessert for the number of people in your reservation.
You can add a message to the special dessert in question 2. Please write your desired message. Example: 〇〇 Happy Birthday, etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.