จองที่ร้าน Restaurant Grand Cafe Fauchon (French cuisine) - フォションホテル京都

▶Please note that we may not be able to accommodate your seating request.
▶If we are unable to contact you after 30 minutes of your booked time, we may have no choice but to treat your booking as cancelled, so please ensure you contact us if you will be late.
▶For reservations of 5 or more persons, please contact the restaurant directly.
▶Please inform us of any food allergies or special dietary requirements at the time of booking. Please note that we may not be able to accommodate those with severe or multiple allergies or dietary restrictions, or if you request this on the day of your stay.
▶ As the hotel does not provide parking, please use the nearby coin-operated car park.

Contact: 075-751-7740
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have any allergies or dislikes? If you have, please write details in 「Request」 field.
Do you need message plate for birthdays or anniversaries? If you need, please write details in 「Request」 field.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.