จองที่ร้าน Mainbar Emerald - Hotel Okura Kobe

▶Whilst window seating will try to be accommodated, we cannot guarantee your seating assignment.
▶If you fail to come within 15 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled unless changed.
▶Please inquire by phone for a reservation of a party of more than 12.
▶Please note that online limited plans can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
▶Entrance is restricted to those above twenty.

※The menu items may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.

การร้องขอ

If you are a member of One Harmony please enter your membership number(membership number, half-width alphanumeric character)
One Harmony会員の方は会員番号をご記入ください(会員番号・半角英数字)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.