จองที่ร้าน ricetta8.7

To our customers,

While we warmly welcome all patrons, please note that our services are currently provided exclusively in Japanese. Regrettably, we do not offer support in foreign languages or translation services at this time. We appreciate your understanding in this matter.

Should you have any inquiries, please feel free to contact us in Japanese. We eagerly anticipate your visit.

▶︎The restaurant offers omakase courses using ingredients directly from the production area.
We use numerous Japanese fish and vegetables. Please note that we do not accommodate food likes and dislikes.

Thank you for your understanding and cooperation.

การร้องขอ

■About food allergies■

Vegan, vegetarian, and halal options are not available.
If you have a food allergy, please let us know at the time of reservation. We will do our best to accommodate you, but as this is an Omakase course that uses ingredients delivered directly from the farm, we may not be able to accommodate all of your requests, and additional charges may apply in some cases. Please check with your companion.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.