จองที่ร้าน Sagaya Ginza

*
How to make a reservation

(1) Select a menu, then click [Order for group].
(MoonFlower Sagaya ginza Art by teamLab)
For a private reservation of less than 6 people, change [None] to [1].

(2) Confirm your party size.

(3) Select your preferred date and time.

(4) Fill in the required information, requests, and guest details below.

(5) Read the Terms of Service and Privacy Policy, check the box next to the [I confirm I`ve read the message from the merchant above] and [I agree to the terms of service and privacy policy], then click [next step].

การร้องขอ

If you are celebrating any event or occasion, please fill in your requests.
Please note that it may take some time or there is chance that we will not be able to deal with your allergies or dietary restrictions in case you declare to have any on the day of the reservation.
(If you don't have any allergies or dietary restrictions, please write "None")
* If you are in a hurry and have written an inquiry email at the time of booking, please contact the store directly. It may take some time to reply by email.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.