จองที่ร้าน SPICE LAB TOKYO (10F) / THE GREY ROOM (11F)

▶ Please call for a reservation of a party for more than 7people.
▶ Please note that it may not always be possible for us to meet your seating requests.
▶ Please contact us if you will be late from your reservation time. In case you are more than 15 minutes late from your reservation time, your reservation may be cancelled.
▶ The menu items and prices may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป