จองที่ร้าน STELLAMAP CAFE

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you are unable to contact us after the reservation time of 20 minutes, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable. ▶ Up to 2 people can be booked per reservation. When booking with 3 or more people, multiple reservations are required depending on the number of people. If you fill in the remarks column, reservations for more than 3 people will consider the nearby table, but please understand that it may not be possible depending on the situation. ▶ ︎Reservation with the same name will be one seat per person, so please understand.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน