จองที่ร้าน Japanese Cuisine Tagetsu

★Online reservations can be made up to 3 months in advance.
★If you have a special request, such as a reservation more than 3 months in advance or an anniversary, meal for children,
please contact us by phone.
★Regarding the details of your reservation, we may call you to confirm your reservation.
★Meal time is 2 hours for lunch and 2.5 to 3 hours for dinner. Please note that we cannot accept shortening of time.
If we are unable to contact you after 15 minutes of your scheduled appointment time, we may have no choice but to cancel
your appointment.

★We charge a service charge of 5% for lunch and 10% for dinner.
★We will charge a private room charge of 550 yen for lunch and 1100 yen for dinner (including tax) per person.
Inquiries by phone Japanese restaurantTAGETSU 03-6450-5991 <Notes>
★Credit required to reserve,and please make payment at our restaurant on the day of visit.

・Dress code Smart casual is recommended for both men and
women
・Regarding the use of children Children of preschool age are only allowed to use private rooms during lunchtime on weekdays and all day on Saturdays. Please let us know the number and age of the children in question 2 from the restaurant at the bottom of the reservation screen. For children who want to eat the same course as adults, please include them in the reservation number.
・The entire building is non-smoking.
・If you come by car, please use the nearby parking lot.

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
・Please inform the number of children.
*Attention* For children can only use private rooms on weekdays lunch and all day on Saturdays. Preschool children are not allowed to enter during weekday dinner time.
We consider the child who has the same meal size as an adult is equal to an adult.
Please input [None] if you won't visit with any children.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.