Đặt bàn tại Japanese Restaurant Kuriya-Sen - ANA Crowne Plaza Okayama

◆Information about operating facilities◆ Thank you for using ANA Crowne Plaza Okayama on a regular basis. In addition, the hotel operates with the highest priority on the safety and security of customers and employees. Therefore, for the time being, we will change some operating hours at the restaurant. We will continue to take measures to prevent infection, so we appreciate your cooperation. *All restaurants, bars, and banquet halls of our hotel are "COVID-19 countermeasure certified stores" stipulated by Okayama Prefecture. *Please continue to cooperate with the "mask party" when eating and drinking. * Inquiry phone number: 086-898-2284 (10:00 am to 7:00 pm)
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.