Đặt bàn tại Bar / Lounge - ANA Crowne Plaza Osaka

♦️All prices are inclusive of 10% consumption tax and 10% service charge.
♦️Cancellation 3 days prior to reservation: 30%, Cancellation 2 days to 1 day prior to reservation: 50%, Cancellation on the day of reservation: 100% of the total amount.
 100% of the meal will be charged if cancellations are made on the day of the reservation.
♦️Please note that menu items and prices are subject to change without prior notice.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.