Đặt bàn tại HELLO KITTY SMILE

▶ We accept reservations for up to 10 people. For reservations for 11 people or more please contact us by email.
info-hellokittysmile@awaji-resort.com
▶ The menu of choice will be the same for every individual of the group.
▶ We might not be able to provide you with your requested seat, such as ocean view, etc.
▶ Please note that balcony seats are not covered and therefore may not be available during rainy days.
▶ In the case of arriving later than 30 minutes after the time of the reservation, please be sure to contact us as we may cancel your reservation otherwise.

【Concerning the number of people】
▶ Please enter the number of people who are 13 years old and older in the "Adult" column.
▶ Please enter the number of children aged 4 to 12 in the "Child" column.
▶ Please enter the number of children under 3 years in "Infant" column.
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

何をご覧になってご予約なさいましたか?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.