Đặt bàn tại Marble Lounge - Hilton Tokyo

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

* Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you are allergic to foodstuffs please fill in the requested field.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.