Đặt bàn tại Restaurant Grand Cafe Fauchon (French cuisine) - フォションホテル京都

▶Please note that we may not be able to accommodate your seating request.
▶If we are unable to contact you after 30 minutes of your booked time, we may have no choice but to treat your booking as cancelled, so please ensure you contact us if you will be late.
▶For reservations of 5 or more persons, please contact the restaurant directly.
▶Please inform us of any food allergies or special dietary requirements at the time of booking. Please note that we may not be able to accommodate those with severe or multiple allergies or dietary restrictions, or if you request this on the day of your stay.
▶ As the hotel does not provide parking, please use the nearby coin-operated car park.

Contact: 075-751-7740
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Do you have any allergies or dislikes? If you have, please write details in 「Request」 field.
Do you need message plate for birthdays or anniversaries? If you need, please write details in 「Request」 field.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.