Đặt bàn tại Kissho Kichijoji

Please note that we may not be able to accommodate your seat reservation request.
◆If we cannot contact you within 15 minutes of your reservation time, we will treat it as a cancellation.
◆We do not accept reservations for seats only.
◆We may call you to confirm your reservation details. note that.

Yêu cầu

If you have any food allergies or intolerances, please let us know.
When using a shareholder benefit ticket, please write the name and address of the shareholder on the back of the ticket, and if the user is different, please write the name of the customer using the ticket on the day in advance.
We have summarized the questions we receive on the website below. Please refer. https://kissho-kichijoji.com/faq/

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.