Đặt bàn tại Mainbar Emerald - Hotel Okura Kobe

▶Whilst window seating will try to be accommodated, we cannot guarantee your seating assignment.
▶If you fail to come within 15 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled unless changed.
▶Please inquire by phone for a reservation of a party of more than 12.
▶Please note that online limited plans can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
▶Entrance is restricted to those above twenty.

※The menu items may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.

Yêu cầu

If you are a member of One Harmony please enter your membership number(membership number, half-width alphanumeric character)
One Harmony会員の方は会員番号をご記入ください(会員番号・半角英数字)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.