Đặt bàn tại Sushi Kuriyagawa (Pickup & Delivery)

Yêu cầu

テイクアウト商品のお受け取り方法をお選びください

ドライブスルーをご希望のお客様は、ご到着後店舗までお電話にてご連絡をお願いいたします

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận