จองที่ร้าน 37 Steakhouse & Bar

Between 11:00 to 13:00 on weekdays, we can't accept pre-school age children.
All other times including Saturday, Sunday and public holidays are ok.
We also ask not to bring any own meals (including baby food) to 37 Steakhouse, we have a "Kids Plate menu" available at a cost only (1200 yen)
Please refer to the link for details.
If you are late for more than 30 minutes from reservation time without contact you may be automatically canceled.
If you wish to book more than 9 people please contact us by phone.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.