จองที่ร้าน AIN SOPH. Soar

※ Please note that we can not meet your request for seat specification. ※
▶ If there is no notification after 60 minutes of reservation, it may be considered as cancellation without notice. If you are late, please be sure to change from the confirmation email.
▶If you come by stroller, you may be asked to enter the store by folding the stroller. Please note.
▶ When visiting a store with children, be sure to enter the number of children and toddlers in the entry below.
▶ Please contact the store directly when booking for more than 5 people.

※ About allergic substance ※
there is a possibility that other allergic substance which is not originally included in the product may be mixed unintentionally in manufacturing plant or store, please contact the presenter if you have allergy.


Inquiry number: 03-5944-9699
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in. * For contamination, please check the information from the store.
* If you are traveling with a baby stroller, please indicate the number of children.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.