จองที่ร้าน Ajikitcho Horieten

✅ Non-face-to-face payment You can pay on the day with the card at the time of reservation.
If you wish, please select "Use contactless payment" on the next page. Click herefor details.

・ About price display 10% service charge + 10% consumption tax is required for all courses and dishes.
・ Bring-in drinks A charge of ¥ 4,000 (excluding tax) per bottle of wine is required.
・ About children It is possible to enter the store. (Baby chairs are also available.)
・ For use by one person <We accept reservations from two people.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergies or dietary restrictions, please let us know in advance.
Please let us know if you have a seat request. * Depending on the reservation situation, we may not be able to meet your request. Please note.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.