จองที่ร้าน Kappo Ajimi

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.

* As a service fee, 1,000 yen for a private room and 500 yen for a counter will be charged separately.

การร้องขอ

Please write if you have any allergies or weak food ingredients.
Please choose the number of visits.
※ Please fill in the previous visit date in the 【Request column】 for the second time or more customers.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.